Lịch sử đơn hàng

Báo Cáo (Bấm vào MÃ ĐƠN HÀNG để xem chi tiết sản phẩm đã mua!)


Xin lưu ý:

  • Bấm vào MÃ ĐƠN HÀNG để xem chi tiết sản phẩm đã mua!
  • Tất cả sản phẩm điều được bào hành từ 30 - 90 ngày
  • Đơn hàng đã mua nếu không lỗi sẽ không được đổi trả
  • Sản phẩm lỗi hoặc không đăng nhập được vui lòng liên hệ fanpage để được hỗ trợ

  • STT Mã đơn hàng Ngày mua Gian hàng Mặt hàng Số lượng Đơn giá Tổng tiền Bảo hành Trạng thái