Điều khoản bảo mật


1. Sự chấp nhận. Vui lòng đọc kỹ các tuyên bố, bảo đảm, điều kiện, giao ước và thỏa thuận được nêu dưới đây trong thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (“Thỏa thuận”) vì chúng chứa các điều khoản pháp lý chi phối việc bạn sử dụng thuecodesim, Inc. (“thuecodesim”, Dịch vụ viễn thông “Hàng 2”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi”) được gọi là “Dịch vụ” và Ứng dụng (như được định nghĩa bên dưới). Thỏa thuận này là một hợp đồng ràng buộc giữa bạn (“Bạn”, “Của bạn” hoặc “Người dùng”) và thuecodesim và nó giải thích các quyền và nghĩa vụ của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ. Trong Thỏa thuận này, “Ứng dụng” có nghĩa là các ứng dụng phần mềm (chẳng hạn như Ứng dụng thuecodesim và Ứng dụng thuecodesim) được phân phối bởi thuecodesim để sử dụng trên Thiết bị của bạn (như được định nghĩa bên dưới) để truy cập Dịch vụ, cũng như bất kỳ phiên bản, cải tiến, phát triển nào trong tương lai , sửa lỗi lập trình, cập nhật và nâng cấp chúng; và “Thiết bị” có nghĩa là điện thoại di động, điện thoại thông minh, thiết bị cầm tay, máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc các thiết bị khác được kích hoạt để truy cập internet và / hoặc giao tiếp, bao gồm các ứng dụng web chạy trên trình duyệt và ứng dụng chạy trong hệ điều hành Android và iOS.
2. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT” NHƯ MỘT PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT CHO ỨNG DỤNG, BẠN (NGƯỜI DÙNG) XÁC NHẬN, CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CHỊU THỎA THUẬN NÀY KHI KẾT NỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG CẢ ỨNG DỤNG VÀ CÁC DỊCH VỤ. BẰNG CÁCH KHÔNG NHẤP VÀO “ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT”, BẠN SẼ PHẢN BIỆN RẰNG BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY VÀ BẠN SẼ KHÔNG CÓ QUYỀN TRUY CẬP ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ.
3. Sửa đổi. thuecodesim có quyền thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách công bố Thỏa thuận đã sửa đổi trên trang web của thuecodesim. Thỏa thuận sửa đổi sẽ có hiệu lực trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày công bố đó, trừ khi Bạn chấp nhận rõ ràng Thỏa thuận sửa đổi trước đó bằng cách nhấp vào nút chấp nhận (nếu tùy chọn này có sẵn). Sự chấp nhận rõ ràng của Bạn hoặc việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi hết thời hạn thông báo là ba mươi (30) ngày, sẽ cấu thành việc Bạn chấp nhận bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận sửa đổi. Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này tại https://thuecodesim.com/?page=term. Đủ điều kiện
4. Hiện tại thuecodesim cung cấp một số Dịch vụ “miễn phí”, tùy thuộc vào khả năng của Chúng tôi để đặt quảng cáo trước bạn. Nếu bạn phải trả phí cho bất kỳ dịch vụ miễn phí nào như vậy trong tương lai, thuecodesim sẽ cung cấp cho Bạn thông báo bằng văn bản trong ba mươi (30) ngày tới địa chỉ email được gửi lúc đăng ký (hoặc địa chỉ email hiện tại) và sẽ xác nhận chi tiết thẻ tín dụng cho các mục đích thanh toán. Giấy phép từ Bạn cho Nội dung của Bạn
5. Chúng tôi yêu cầu một số quyền nhất định đối với thông điệp, thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, đồ họa hoặc các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) mà Bạn truyền tải, đăng, cung cấp, gửi hoặc truyền đạt đến hoặc thông qua Dịch vụ (“ Nội dung của Bạn ”) (loại trừ rõ ràng Thông tin của Bạn (như được định nghĩa ở trên) để vận hành một số tính năng nhất định của Dịch vụ. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Nội dung của Bạn. Giữa thuecodesim và Bạn, Bạn sở hữu hoặc có quyền đối với , Nội dung của Bạn mọi lúc. Bằng cách gửi, truyền, cung cấp hoặc đăng Nội dung của Bạn thông qua các Dịch vụ, Bạn cấp cho Chúng tôi quyền và giấy phép sử dụng, cấp phép phụ, tái sản xuất trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và không độc quyền sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, phân phối,thực hiện và hiển thị Nội dung của Bạn trên toàn thế giới và / hoặc để kết hợp Nội dung đó trong các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này cho các mục đích vận hành và cung cấp Dịch vụ.
6. Bằng cách truyền, đăng, cung cấp, gửi hoặc truyền đạt Nội dung của Bạn đến hoặc thông qua các Dịch vụ, Bạn đại diện và đảm bảo với thuecodesim mà Bạn sở hữu, có giấy phép hoặc cách khác kiểm soát tất cả các quyền đối với Nội dung của Bạn và của Chúng tôi việc sử dụng Nội dung của Bạn (theo Thỏa thuận này) sẽ không vi phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào, hoặc cấu thành vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào. Bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác cho bất kỳ người nào vì bất kỳ Nội dung nào của Bạn.
7. Bạn sẽ không có bất kỳ quyền nào để chấm dứt các giấy phép đối với Nội dung của bạn được cấp trong Thỏa thuận này, cũng như không tìm kiếm, lấy hoặc thực thi bất kỳ biện pháp trừng phạt hoặc biện pháp công bằng nào khác đối với thuecodesim liên quan đến việc sử dụng Nội dung của bạn theo Thỏa thuận này , tất cả các quyền đó theo đây đều được Bạn từ bỏ một cách rõ ràng và không thể hủy ngang vì lợi ích của thuecodesim. 8. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA BẠN VÀ BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NỘI DUNG CỦA BẠN CÓ THỂ BỊ XÓA BẤT CỨ LÚC NÀO. BẠN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TẠO BẢN SAO LẠI NỘI DUNG CỦA BẠN NẾU BẠN MONG MUỐN. Thực hiện
9. Dịch vụ là một dịch vụ hướng tới cộng đồng. Hãy nhớ rằng bất kỳ Nội dung nào mà Bạn đăng, gửi hoặc giao tiếp đến hoặc thông qua Dịch vụ đều là trách nhiệm của riêng Bạn và Chúng tôi mong Bạn sẽ hết sức lưu ý để đảm bảo rằng Nội dung đó vẫn thân thiện, lịch sự, tôn trọng người khác và tuân thủ Thỏa thuận này. Bạn được yêu cầu tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Bạn và các giới hạn khác như có thể được quy định trong Thỏa thuận này và trong bất kỳ thông báo bằng văn bản hoặc trên màn hình nào từ thuecodesim. Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi Thỏa thuận này hoặc gây hại cho thuecodesim, các chi nhánh, Nhà cung cấp ứng dụng hoặc khách hàng của thuecodesim. “Nhà cung cấp ứng dụng” có nghĩa chung là các đối tác kênh của thuecodesim (bao gồm, nhưng không giới hạn,