Thông tin tài khoản:

Ngày tạo:
Tên:
Cấp bậc: Thành viên
Email:
Phone:
price
Tổng tiền nạp:
đ
price
Đã sử dụng:
0 đ
price
Còn lại:
0 đ
Hoa hồng:
0 đ

Cập nhật tài khoản:

- Bạn có thể kiếm tiền bằng cách giới thiệu người mới vào sử dụng hệ thống bằng link giới thiệu.
- Các ưu đãi sau sẽ được áp dụng mỗi khi người được giới thiệu nạp tiền vào hệ thống.
- Người được giới thiệu: 10% khuyến mãi / số tiền nạp (Tối đa 500k) cho lần nạp đầu tiên.
- Bạn: 15% hoa hồng / số tiền nạp (Tối đa 500k) cho mỗi đơn nạp thành công.
- Token dùng để xác thực tài khoản cũng như truy vấn lịch sử tài khoản.
- Token dùng để truy cập tài khoản tại thuecodesim từ xa thông qua các API tài khoản.
- Token dùng để truy cập tài khoản WebHook tại thuecodesim.
- Access Token không phải là Token của ngân hàng và không thể thay thế token của ngân hàng.

Website hỗ trợ get link ảnh: Tại Đây
Để trống nếu bạn không muốn thay đổi mật khẩu.
Nếu bạn có website con, Cần cập nhật lại API KEY khi đổi mật khẩu