TÀI KHOẢN ZALO

13782
Tài khoản Zalo New Trắng
45,000đ » 38,000đ
Giá đại lý: 25,000đ

Số bạn bè: 0

Năm tạo: 2022-2023

Avatar: Có

Bảo hành: 3 tháng


5782
Tài khoản Zalo Cổ siêu trâu,trên 2 năm
700,000đ » 650,000đ
Giá đại lý: 550,000đ

Số bạn bè: Ngẫu nhiên

Năm tạo: 2018-2022

Avatar: Có

Đã XMDT

Bảo hành: 12 tháng


3782
Tài khoản Zalo Random 1 tháng – 3 tháng
250,000đ » 220,000đ
Giá đại lý: 200,000đ

Số bạn bè: Ngẫu nhiên

Năm tạo: 2022-2023

Avatar: Có

Bảo hành: 3 tháng


13782
Tài khoản Zalo Kháng IP tốt
200,000đ » 170,000đ
Giá đại lý: 140,000đ

Số bạn bè: Ngẫu nhiên

Năm tạo: 2022

Avatar: Có

Bảo hành: 3 tháng


1925
Tài khoản Zalo Ngâm Full Info Siêu trâu
150,000đ » 120,000đ
Giá đại lý: 105,000đ

Số bạn bè: Ngẫu nhiên

Năm tạo: 2022-2023

Avatar: Có

Bảo hành: 3 tháng