Thuê Giữ Sim:- Trường hợp cần thuê lại sim, bấm vào nút thuê lại ở cột trạng thái hoặc nhật kí thuê sim
- Số sau khi mua mà không nhận được code sẽ tự động hoàn số dư sau khi hết thời gian hết hạn( thường là 5 phút hoặc thấp hơn)
- Các dịch vụ như Gmail, Facebook, Zalo... khi đăng ký 2-3 acc sẽ bị các trang đó check Ip và không gửi mã về, cần phải reset IP Internet lại (không phải IP máy tính)

Lịch sử thuê sim (Hệ thống tự hoàn tiền khi không nhận được OTP)


STT Ngày Thuê Ngày gia hạn Số Điện Thoại Dịch Vụ Đơn giá Nội dung tin nhắn Mã OTP Trạng Thái