Rút tiền:

  • Từ ngày 24/05/2024 các tài khoản NẠP TIỀN từ ATM, MOMO vào WEB để lợi dụng RỬA TIỀN, NẠP XONG RÚT, NẠP KHÔNG SỬ DỤNG CHỜ RÚT sẽ bị khóa vĩnh viễn và từ chối hỗ trợ hoàn tiền với các tài khoản này. 
  • Thời gian đợi thanh toán đối đa 15 phút. Hệ thống tự động cộng hoàn tiền 24/24. Vui lòng nhập đúng STK - SỐ TIỀN cần rút.
  • Sau15 phút chưa nhận được tiền ( chat ADMIN để check, vui lòng nhập đúng stk để tránh refun sai tài khoản )

Lịch sử


STT Thời gian Số tài khoản Tên ngân hàng Số tiền Note Trạng Thái