• Link tải tiện tích fake nếu cần: Tại đây.
  • IP mua nước nào cũng được hết mọi ng nhé.
  • Link check fake ip: https://ipcuatoi.com/
  • VN,GLOBAL chỉ là nhà cung cấp, chất lượng là như nhau, khi proxy nào đó hết  hãy mua lần lượt các proxy cho tới khi mua được thì thôi.

  • Dịch vụ proxy là không có hoàn tiền. 1 ip sử dụng cho 1 uid bot, nếu sử dụng nhiều nó sẽ bị die ip proxy