Số lượt quay: 0
Số dư tài khoản: 0
Thể lệ quay thưởng

Mỗi người sẽ được + 1 lượt quay khi nạp đơn 500k
Nếu có tranh chấp / lỗi xảy ra, quyết định của admin là quyết định cuối cùngĐang xem 0 đến 0 trong tổng số 0 mục